Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Aktuality a zajímavosti

5. dubna 2017
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek informační letáky programů ECDL Core, ECDL Advanced, EqualSkills a e-Citizen. Nyní jsou k dispozici letáky i pro nové atraktivní moduly M16: Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education ), M17: Základy informatického myšlení a programování (Computing) a M18: Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing). Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek.
30. března 2017
4. dubna 2017 pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci se společností SoftGate s.r.o a EDCL-CZ seminář s názvem Personální potřeby firem – řízení vzdělávání a digitální dovednosti zaměstnanců. Ing. Jiří Chábera, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, vystoupí s prezentací na téma „ECDL a digitální dovednosti". Účastníci přednášky budou seznámeni s požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a s výhodami ověřování dovedností zaměstnanců pomocí ECDL konceptu. Více informací naleznete zde.
15. března 2017
V neděli 12.3. vystoupil manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera v pořadu Studio 24 na ČT24. Tématem rozhovoru bylo zálohování dat. Mimo jiné uvedl, že podle výsledků mezinárodních zkoušek ECDL téměř 24% Čechů nedokáže svá data účinně zálohovat. To možná vypadá jako poměrně dobré číslo. Je třeba si ale uvědomit, že zkoušky ECDL absolvují převážně ti, kteří digitální technologie aktivně používají a zkoušky ECDL dělají dobrovolně. Digitální znalosti a dovednosti jsou v dnešní době potřebné nejen pro trh práce, ale i pro běžný občanský život. Celý rozhovor (čas 2:05:50 záznamu) můžete shlédnout zde.
23. února 2017
Věkové rozpětí akreditovaných testerů ECDL je poměrně široké. Nejmladšímu akreditovanému testerovi je pouhých 19 let (rok narození 1997) a navíc je akreditován pro program ECDL Core i ECDL Advanced. Naopak nejstarším akreditovaným testerem je žena ve věku 74 let (rok narození 1942). Testerů ve věku od 60 do 70 let je celkem 27, testeři s věkovou hranicí nad 70 let jsou celkem tři. Vážíme si práce všech testerů, ale zmíněným patří náš obdiv.
13. února 2017
ECDL Foundation začátkem února 2017 představila nový ECDL modul M17 s názvem Základy informatického myšlení a programování (Computing). Modul odráží nové trendy spojené s informatickým myšlením, algoritmickou logikou, kódováním, analýzou problémů, testováním systémů a programováním. V České republice bude modul uvolněn v polovině roku 2017.
6. února 2017
Koncem října 2016 ECDL Foundation představila v Miláně nový ECDL modul M18 s názvem Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing). Modul je zaměřen na práci s digitálními marketingovými a reklamními nástroji, online prezentace, efektivní vyžívání sociálních médií pro propagaci a sledování úspěšnosti a dopadu marketingových aktivit.
25. ledna 2017
ČSKI uspořádala ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje seminář na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterého se zúčastnili zástupci firem a škol z Plzeňského kraje. Většina účastníků shledala koncept ECDL jako přínosný.
10. ledna 2017
New Skills Agenda for Europe Tento dokument je nejdůležitějším na seznamů iniciativ Evropské komise (EK) pro rok 2016. Cílem je zvýšit dovednosti občanů tak, aby došlo k využití lidského kapitálu a tím ke zvýšení zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a prosperity v Evropě. Komise navrhuje 10 opatření, která by měla být provedena během příštích dvou let. Poprvé v historii EK staví digitální dovednosti na stejnou úroveň jako čtení, psaní a počítání. Toto prohlášení signalizuje významný krok směřující ke zvýšení úrovně digitálních kompetencí všech obyvatelů Evropy. Podrobné informace v angličtině najdete na webových stránkách Evropské komise, v češtině na stránkách NÚV.
3. ledna 2017
Maďarští učitelé zvyšují své digitální dovednosti pomocí specifického modulu ECDL Maďarsko bylo jednou z prvních zemí, které začalo užívat nový ECDL modul - ICT ve vzdělávání. V říjnu 2016 v Budapešti a v dalších třech městech proběhl úspěšně pilotní projekt. Učitelé, kteří se projektu zúčastnili, doporučují využití tohoto modulu všem svým kolegům. zde.
21. prosince 2016
e-Skills Manifesto Evropská komise publikovala nejnovější vydání e-skills Manifesto 2016. Jde o důležitý dokument podporující tvorbu strategií rozvoje všech dovedností v Evropě s ohledem na novou průmyslovou revoluci. Pozornost je mimo jiné věnována digitálním dovednostem v souvislosti se vzděláváním. Téměř polovina (45%) Evropanů nemá dostatečné základní digitální znalosti. Studie, která probíhala v Rakousku pod záštitou ECDL Foundation, zjistila, že 94% Rakušanů hodnotí své obecné počítačové znalosti jako průměrné až velmi dobré. Praktické testy prokázaly, že jen 39% respondentů dosáhlo dané úrovně. Podobné studie proběhly také v Dánsku, Finsku, Německu a Švýcarsku a dospěly k obdobným výsledkům. Je tedy nutné objektivně ověřovat digitální znalosti. Rozvoj digitálních technologií klade velký důraz na rozvoj vzdělávání. Vybavení škol a tříd nejnovějšími technologiemi musí jít ruku v ruce se vzděláváním učitelů v oblasti ICT tak, aby byli schopni aplikovat digitální technologie ve všech oblastech vzdělávání. Podrobnosti najdete zde.
15. prosince 2016
ECDL patří mezi celosvětově rozšířené certifikace (ISQ) Snahou Evropské komise je, aby celosvětově rozšířené certifikace (ISQ) byly namapovány přímo do Evropských kvalifikačních rámců (EQF). Tímto by se předešlo nesrovnalostem, kdy stejná certifikace je v jednotlivých zemí namapována do jiné úrovně EQF. ECDL certifikace je namapována do největšího počtu NQF (jen na úrovni Evropy jde o tyto země: Malta, Irsko, Anglie, Wales, Severní Irsko a Skotsko). Tuto skutečnost dokládá např. studie „Study on International Sectoral Qualifications Frameworks and Systems“. Detaily studie najdete zde.
21. listopadu 2016
Národní rada Unie školských asociací ČR - CZESHA na svém zasedání ve dnech 2. - 3.11.2016 přijala usnesení, ve kterém mimo jiné doporučuje využití standardu ECDL při revizích a úpravách RVP (Rámcový vzdělávací program) v oblasti IT. Celé znění dokumentu najdete zde.
14. listopadu 2016

Zástupci Okresní hospodářské komory Olomouc (OHK) reprezentující celou řadu zaměstnavatelů Olomouckého kraje a České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) podepsali memorandum o spolupráci v oblasti zvyšování úrovně digitálních znalostí a dovedností zaměstnanců, zejména vedoucích pracovníků v oblasti vnitrofiremního vzdělávání a v personalistice.

Obsah memoranda je plně v souladu s Vládou ČR schváleným dokumentem Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.

Plný text dokumentu najdete zde.

Informace o podepsání memoranda najdete také na stránkách OHK Olomouc.

31. října 2016
Zaměstnanci Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise (DG RTD) získali ECDL certifikáty. Ty potvrzují, že jejich digitální dovednosti jsou na úrovni vyhovující požadavkům zaměstnavatele a že současně odpovídají mezinárodním standardům. ECDL Foundation a DG RTD spolupracují na projektu, jehož cílem je vyškolit podle mezinárodních standardů přes 200 zaměstnanců Evropské komise. Program ECDL garantuje kvalitní vzdělání v oblasti digitální gramotnosti a digitální kvalifikace a je vzdělávacím nástrojem uznávaným na celém světě. Plné znění tiskové zprávy najdete zde.
19. září 2016
ČSKI uspořádala ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Olomouc seminář na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterého se zúčastnili zástupci firem a studenti Obchodní akademie Olomouc. Podrobnosti si můžete přečíst zde.
6. května 2016

Výsledky motivační soutěže na podporu digitální gramotnosti žáků

Soutěž o nejaktivnější školu a její pedagogy vyhrála pardubická škola DELTA - SŠIE, ZŠ a MŠ. Na druhém místě se umístila OA, VOŠ cestovního ruchu a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary a bezprostředně za ní pak SPŠE Praha 10, V Úžlabině a SPŠ a VOŠ Chomutov. Všem školám gratulujeme k velmi dobrému výsledku a dodáváme, že si práce pedagogů a vedení škol, které dělají pro své žáky více, než musí, rozhodně velmi vážíme.

Nejlepších výsledků ze všech hodnocených škol v rozhodném období však „mimo soutěž“ dosáhla SPŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek. Přesto, že se tato střední škola do soutěže formálně nepřihlásila, rozhodla se hodnotící komise ČSKI a ECDL-CZ ocenit také tuto školu a vyjádřit tak poděkování za příkladné a systematické využívání mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL při vzdělávání svých žáků v oblasti digitálních dovedností.

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka/žákyni pak zvítězila žákyně Thanh Hai Le Thi z OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem. Samozřejmě nejen této žákyni, ale i této škole patří poděkování, neboť dobré výsledky žáků jsou odrazem dobré práce školy. Gratulujeme.

Cenu pro vítěznou školu, ceny pro její pedagogy a cenu pro vítěznou žákyni společně věnovaly ČSKI, národní autorita mezinárodního konceptu ECDL pro ČR, a společnost CertiCon a.s., která dlouhodobě, v rámci své společenské odpovědnosti, podporuje rozvoj digitální gramotnosti obyvatel ČR.

2. května 2016
Nadnárodní nadace ECDL Foundation vydala poziční dokument hodnotící výsledky průzkumů digitální gramotnosti v Rakousku, Dánsku, Finsku, Německu a Švýcarsku. Závěry všech pěti studií se shodují, že lidé výrazně přeceňují své digitální dovednosti a stále mají nedostatečné schopnosti a dovednosti v oblastech, které jsou klíčové pro jejich efektivitu a produktivitu práce zejména na pracovišti. Originál ke stažení zde. Příloha ke stažení zde. Volný překlad ke stažení zde.
25. dubna 2016
V polovině dubna se konala valná hromada Okresní hospodářské komory v Olomouci, kde mimo jiné vystoupil Ing. Jiří Chábera, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, s krátkým příspěvkem na téma „Digitální dovednosti a potřeby trhu práce". Přítomní zástupci zaměstnavatelů byli seznámeni se záměrem OHK Olomouc uspořádat na toto téma pro personalisty v regionu specializovaný seminář. Více se dočtete zde.
25. dubna 2016
Na základě jednání s představiteli Jihočeské hospodářské komory se 21. dubna 2016 uskutečnilo setkání s personalisty a zaměstnavateli z Jihočeského kraje. Ing. Jiří Chábera, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, vystoupil s prezentací na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterou doplnil informacemi o základních principech mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL. Účastníci přednášky byli také seznámeni s požadavky zaměstnavatelů v Evropě na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a s významem digitální gramotnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele.
22. března 2016
Přeceňování vlastních počítačových dovedností představuje v některých evropských zemích nemalý problém. Na jaře roku 2015 proběhl ve Švýcarsku výzkum, který potvrdil, že běžní občané nemají dostatečné počítačové dovednosti a že si tento problém málokdo z nich uvědomuje. Účastníci výzkumu prošli praktickými zkouškami konanými podle mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL / ICDL. V nejjednodušších oblastech (modulech) dosáhli průměrné úspěšnosti pouze 46 %, což je výsledek, který je výrazně pod úrovní potřebnou k úspěšnému absolvování těchto zkoušek, a tedy k prokázání dostatečných digitálních kompetencí. Před těmito praktickými zkouškami byli účastníci výzkumu požádáni, aby vyplněním dotazníku na internetu sami zhodnotili úroveň svých digitálních dovedností, a to pomocí stupnice od 1 do 10. Téměř 78% účastníků ale svoje schopnosti přecenilo. Dřívější výzkumy v Rakousku, Německu, Skandinávii, Velké Británii a dalších zemích, prováděné v nejrůznějším prostředí, vedly ke shodnému závěru. Je ale pozoruhodné, že lidé s certifikátem ECDL zhodnotili své dovednosti daleko lépe než ti ostatní. Více se dočtete zde.
16. března 2016
Jednota školských informatiků a Česká společnost pro kybernetiku a informatiku podepsaly společné prohlášení týkající se problematiky informatického myšlení a digitální gramotnosti. Zástupci obou organizací se kromě jiného shodli na tom, že základní cíle obou organizací jsou společné, tj. že budou ve svých aktivitách nadále maximálně podporovat využívání digitálních technologií napříč formálním i neformálním vzděláváním a prosazovat vyvážený a celostní přístup k tématům informatického myšlení a digitální gramotnosti. Plný text dokumentu najdete zde.
2. února 2016
DigitalEurope, skupina významných zaměstnavatelů, která zastupuje IT odvětví v Evropě, žádá ve své zprávě Evropskou komisi, aby se přednostně zaměřila na digitální dovednosti, a zárověň také jmenuje 7 klíčových opatření (například podpora školicích programů zaměřených na digitální dovednosti, zajištění dostupnosti finacování z EU, apod.), které by Evropská komise měla zohlednit při vytváření dokumentu - Iniciativa digitálních dovedností. Cílem této aktivity DigitalEurope je podpořit neustálý rozvoj digitálních dovedností na národních úrovních napříč Evropou. Více informací najdete zde.
25. ledna 2016
ČSKI pořádá pro pracovníky krajských poboček ÚP ČR a pro pracovníky regionální pracovišť ÚP sérii seminářů (kulatých stolů) zaměřených na rekvalifikace, poradenskou a projektovou činnost ÚP v oblasti digitální gramotnosti, digitálních dovedností pro trh práce, počítačových kurzů podle konceptu ECDL a kurzů pro digitální začleňování. Semináře k dnešnímu dni úspěšně proběhly v Jihomoravském, Ústeckém, Zlínském, Plzeňském, Olomouckém, Karlovarském, Středočeském, Moravskoslezském, Jihočeském, Pardubickém, Libereckém a Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Semináře pro Prahu a GŘ ÚP se připravují. Jedna z prezentací, použitá pro ÚP Pardubice, je k dispozici ke stažení zde.
18. ledna 2016
Kancelář ECDL-CZ uvolnila zadání ECDL zkoušek z modulů M3, M4, M5, M6 a M7 programu ECDL Core, a to pro programové prostředí Microsoft Office 2016. ECDL Foundation připravuje globální aktualizaci Sylabů pro tyto moduly a lze odhadovat, že v polovině roku 2016 budou k dispozici nové verze těchto sylabů a následně nové zkušební úlohy pro tyto moduly. O vývoji situace vás budeme informovat.
15. prosince 2015
Zpráva Evropského parlamentu z listopadu 2015 uvádí, že jeden ze dvou zaměstnanců v EU má nedostatečné ICT dovednosti. Zároveň analyzuje vliv, jaký má digitalizace na pracovní trh a jak se v Evropě mění pracovní podmínky a požadavky na ICT dovednosti zaměstnanců. Závěr zprávy je jasný - je zapotřebí, aby si zaměstnanci neustále rozšiřovali svoje dovednosti a vzdělávali se, aby si i v budoucnu uchovali schopnost být zaměstnatelnými. Vzhledem k tomu, že formální vzdělávání se týká jen mladých lidí, je nutné zaměřit se na vzdělávání v oblasti ICT dovedností i na pracovišti. Více se dočtete zde.
18. listopadu 2015
ECDL certifikát: plus na vysoké i v práci. Již dvanáct let získávají studenti SPŠ a VOŠ v Chomutově ECDL certifikáty jako doklad své digitální gramotnosti. V rámci výuky mají možnost se připravit na složení zkoušek ze sedmi modulů a své nabyté dovednosti a vědomosti prověřit standardizovanými a objektivními mezinárodními testy. Více se dočtete zde.
20. října 2015
Informatika a Digitální gramotnost - Výzva k jednotnému přístupu ... to je název otevřeného dokumentu nadace ECDL Foudation určeného široké odborné veřejnosti, vedení škol, pedagogům, tvůrcům vzdělávacího obsahu i úředníkům zainteresovaných státních úřadů. Originál dokumentu, který byl předložen a projednán na setkání zainteresovaných odborníků v Evropském parlamentu 14. října 2015, je ke stažení zde a jeho volný překlad je ke stažení zde. Originální tisková zpráva ECDL Foundation je ke stažení zde, volný překlad této zprávy vydaný v souvislosti s touto akcí v ČR, je ke stažení zde. Více informací na stránkách ECDL Foundation.
12. října 2015
Vláda dá do roku 2020 sedm miliard na digitální gramotnost Čechů. Vláda chce do roku 2020 vynaložit s přispěním fondů EU na zvýšení digitální gramotnosti Čechů kolem sedmi miliard korun. Je to jeden z devíti kroků Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, který ministři na svém jednání dne 26.8.2015 schválili, oznámil tiskový odbor vlády. Cílem materiálu je shrnout hlavní opatření, která napomohou rozvoji tuzemské digitální ekonomiky, a to jak z hlediska národních faktorů, tak i iniciativ na úrovni EU. Stát by se měl zasadit o lepší implementaci výuky práce s výpočetní technikou, internetem a elektronikou na školách a zároveň i podpořit rekvalifikační kurzy ke zvýšení digitální gramotnosti občanů. Celé znění tiskové zprávy najdete zde.
6. října 2015

e-Citizen: nový program pro digitální začleňování

Kancelář ECDL-CZ zpřístupnila vzdělávacím organizacím další ze vzdělávacích programů mezinárodního konceptu ECDL s názvem e-Citizen. Jde o snadno zvládnutelný program určený především osobám, které mají minimální znalosti počítačů a Internetu a omezený přístup k informačním technologiím.

Na rozdíl od programu ECDL Core, ve kterém je vzdělávání systematické a postupné, začíná program e-Citizen hned od počátku s řešením každodenních problémů a běžných životních situací (zprávy a informace, komunikace se státní správou, nakupování na internetu, cestování, vzdělávání, vyhledávání zaměstnání, zdraví, sociální sítě). Program e-Citizen má předepsaný rozsah a způsob vzdělávání a je zakončen jednoduchou mezinárodně uznávanou zkouškou. Sylabus programu e-Citizen je ke stažení v sekci Sylaby a moduly oficiálních stránek konceptu ECDL v ČR.

3. července 2015
Členové pracovní skupiny ECDL-CZ při ČSKI se aktivně podíleli na přípravě dokumentu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, který byl dne 1. 7. 2015 schválen Vládou ČR. Bude-li tato strategie naplňována, poskytne v nadcházejících letech dostatek příležitostí pro rozvoj přenositelných i specifických digitálních dovedností, a to jak v oblasti kompetenční, tak v oblastech motivační a strategické dimenze digitální gramotnosti. Plný text strategie v podobě, která byla schválena Vládou ČR, je ke stažení zde.
23. června 2015
Maturita z informatiky podle konceptu ECDL Žáci Gymnázia Postupická v Praze skládali v letošním roce profilovou části maturitní zkoušky z informatiky, která vycházela z mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL. Maturitní sylabus a praktické testové úlohy připravili odborníci z pracovní skupiny ECDL Česká republika ve spolupráci s pedagogy Gymnázia Postupická. Tisková zpráva k maturitě z informatiky dle konceptu ECDL je ke stažení zde.
15. května 2015
Kancelář ECDL-CZ pořádá v průběhu měsíců května a června 2015 pro zájemce z řad akreditovaných testovacích středisek a testerů sérii seminářů na téma Nové ECDL - jeho možnosti a využití. Využívaná prezentace ve formátu pdf je ke stažení zde.
14. května 2015
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek základní informační letáky programů ECDL Core, ECDL Advanced, EqualSkills a e-Citizen. Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek.
14. května 2015
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek čtyřstránkové letáky pro podporu výuky, a to ke všem modulům programu ECDL Core. Letáky stručně naznačují možné obecné postupy v prostředí některých běžných operačních systémů, aplikací a nástrojů, které se vztahují k příslušným tématům ECDL sylabů. Materiály jsou v jednoduché heslovité angličtině, jsou určeny především k rychlé orientaci v tématu a nemohou být úplným návodem pro řešení testovacích úloh.
4. května 2015
ECDL Česká republika se opět připojuje k celoevropské informační kampani e-Skills for Jobs. Kampaň podporuje navázání dialogu mezi zástupci státní a veřejné správy, zaměstnavateli a zástupci Evropské unie a vytváření takových opatření, která povedou ke zvýšení počtu digitálně kvalifikovaných občanů a zaměstnanců. Jednou z prvních aktitivit kampaně e-Skills for Jobs bylo vydání Deklarace z Rigy pro e-skills (Riga Declaration on eSkills for Jobs). V České republice bude kampaň e-Skills for Jobs probíhat zejména online, a to formou webinářů, online MOOC kurzů a jednoduchým IT Fitness testem. Další informace o kampani jsou přidávány na facebook a twitter kampaně. Čestné členství v řídícím výboru kampaně v České republice přijal Ing. Jiří Chábera, manažer mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL pro ČR.
Výsledky sebehodnocení vs. reálné znalosti a dovednosti (oblast zpracování dat a informací, bez internetu)
3. března 2015
Téměř 80 procent uživatelů digitálních technologií si myslí, že jejich dovednosti v oblasti práce s počítačem, zejména zpracování dat a informací (offline), jsou na dobré nebo velmi dobré úrovni. Výsledky reálných praktických testů stejných osob ale ukazují, že tuto úroveň nemá ani deset procent z nich. Dle výsledků studie Rakouské informatické společnosti (OCG – Österreichische Computer Gesellschaft) uživatelé digitálních technologií významně přeceňují své znalosti a dovednosti. Výzkumu složeného ze dvou částí se zúčastnilo cca 1250 účastníků ve věku od 15 do 60 let. V první, dotazníkové části uchazeči sami ohodnotili své znalosti a dovednosti. Ve druhé části účastníci plnili jednoduché praktické úlohy v reálném prostředí. Ověřovány byly dovednosti potřebné pro každodenní efektivní využívání počítače, a to na základní úrovni zejména práce s textem, tabulkovým procesorem, elektronickou poštou a internetem.

Tisková zpráva ke stažení.

Odkaz na studii OCG.
22. září 2014
Dne 22.9.2014 podepsala generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková a prezidentka ČSKI, profesorka Olga Štěpánková Memorandum o spolupráci mezi Úřadem práce ČR (ÚP ČR) a Českou společností pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). V rámci rekvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích projektů, mohou nezaměstnaní, sociálně vyčlenění nebo osoby se zdravotním postižením získat některý z mezinárodně uznávaných certifikátů prokazujících úroveň jejich praktických dovedností v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií. Celá tisková zpráva GŘ ÚP je ke stažení zde.
9. července 2014
ECDL ČR ve spolupráci se společností CertiCon, a.s. a Českou společností pro kybernetiku a informatiku získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k provádění vzdělávacího programu zaměřeného na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), a to pro program Využití mezinárodního konceptu ECDL ve výuce ICT. Součástí programu je získání akreditace testera ECDL.
Obsah vzdělávacího programu, který mimo jiné obsahuje školení o konceptu ECDL, srovnávací zkoušky či akreditační návštěvu ve škole najdete zde.
Rozhodnutí MŠMT o akreditaci programu je k dispozici zde.
4. července 2014
ECDL Foundation schválila a oficiálně představila nový národní certifikační program Digitální fotografie, který byl vytvořen ČSKI ve spolupráci se společností CertiCon, a.s. a ZONER Software, a.s. Program Digitální fotografie (ECDL Endorsed) pokrývá uživatelské počítačové znalosti a dovednosti, se kterými se lze setkat v oblasti digitální fotografie. Zahrnuje jak běžné úpravy a vylepšování digitálních fotografií, tak správu, archivaci, sdílení a prezentaci digitálních fotografií.
Více o novém programu najdete na stránkách ECDL Foundation zde nebo na webu ECDL Česká republika zde.
6. června 2014

Kancelář ECDL-CZ uvolnila zcela nový národní program Digitální fotografie. Sylaby pro všechny tři moduly, ze kterých je program složen, vznikaly ve spolupráci ze společností ZONER software, a. s.

Testovací střediska a/nebo testeři si mohou snadno rozšířit akreditaci o tuto velmi atraktivní oblast využití ICT a nabízet veřejnosti, žákům a studentům, zaměstnancům i uchazečům o zaměstnání nejen další druh ECDL zkoušek, ale i související přípravné kurzy."

Víte, že téměř 130 tisíc pracovních míst v ČR vyžaduje dovednosti v oblasti digitální fotografie?

6. června 2014
Logo "Akreditované testovací středisko" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie). Podmínkou je platná smlouva o akreditaci pro ECDL testování.
6. června 2014
Logo "Akreditovaná testovací místnost" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL a všichni samostatní provozovatelé testovací místnosti nezávisle na tom, pro jaký program je jejich testovací místnost akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
6. června 2014
Logo "Akreditovaná testovací platforma" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL a všichni samostatní provozovatelé testovací místnosti nezávisle na tom, pro jaký program je jejich testovací místnost akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie), pouze však ve spojení s výčtem odpovídajících programových a/nebo technických produktů.
6. června 2014
Logo "Akreditovaný tester" jsou oprávněni používat všichni akreditovaní testeři a testerky ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditováni (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
6. června 2014
Logo "Endorsed by ECDL Foundation" jsou oprávněna používat jen ta akreditovaná testovací střediska ECDL, která jsou akreditována pro národní program Digitální fotografie. Podmínkou je platný dodatek ke smlouvě o akreditaci pro ECDL testování.
6. června 2014
Logo "Akreditovaný vzdělávací produkt" jsou oprávněna používat jen ta akreditovaná testovací střediska ECDL, která jsou držitelem písemného oprávnění vydaného ECDL-CZ, a to výhradě ve spojení se vzdělávacím materiálem (publikací), který byl předmětem akreditace.
6. června 2014
Logo "ECDL" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska a akreditovaní testeři ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditována nebo akreditováni (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
14. dubna 2014

Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR uspořádal dne 14. dubna 2014 seminář na téma Jednotné zkoušky ECDL. Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, ředitelé vybraných škol a další odborníci z oblasti školství. Seminář zahájil předseda výboru senátor Jaromír Jermář, Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ, seminář moderoval. Byl zde představen Koncept ECDL v mezinárodním měřítku, jeho využití v českém školství, zkušenosti s jeho využíváním při výuce ICT dovedností, uplatnění absolventů na trhu práce, využití při maturitních zkouškách i v rámci zvyšování kompetencí pedagogického sboru. Program semináře je ke stažení "zde".

O konceptu ECDL v mezinárodních souvislostech pohovořila prof. RNDr. Olga ŠTĚPÁNKOVÁ, CSc., její prezentaci lze stáhnout "zde". Jakým způsobem se již ECDL v českém školství využívá přiblížil Ing. Jiří Chábera, prezentace je k dispozici "zde". Jak jsou v oblasti ICT připraveni na studium na VŠ absolventi SŠ prezentoval Mgr. Ing. Vladimír OČENÁŠEK, jeho prezentace je ke stažení "zde". Jaké jsou ICT znalosti a dovednosti českých žáků a učitelů podle výsledků ECDL zkoušek prezentoval Ing. Jiří Chábera, jeho prezentace je k dispozici "zde". Fotografie ze semináře najdete na webových stránkách Senátu PČR.

7. března 2014
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování zcela nový mezinárodní modul M14 – Online Collaboration (Spolupráce a sdílení informací na internetu), který se řadí mezi tzv. „Standardní moduly“ programu ECDL Core. Tento modul reaguje na vývoj mobilních technologií, cloudových a dalších internetových služeb a jejich užití jak v běžném životě, tak v profesní praxi. Mezinárodně platnou zkoušku z tohoto modulu je možné realizovat na testovací platformě libovolných Windows s webovým prohlížečem / Google Disc / Google Calendar. Při zkoušce je také využíváno webové prostředí simulující sociální médium, webovou konferenci, výukové prostředí a chytrý telefon. Testovací střediska, která mají zájem o ECDL testování v tomto prostředí, si mohou přístup k databázi testů pro tuto platformu objednat u pracovníků kanceláře ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou.
18. února 2014
Koncem roku 2013 proběhlo ve Střední škole automobilní a informatiky v Praze 10 testování vybraného vzorku žáků s cílem objektivně zjistit, zda úroveň jejich znalostí a dovedností v oblasti využívání ICT, kterou získali žáci v průběhu svého studia, odpovídá mezinárodním standardům. Výsledky testování ukázaly, že 70% testovaných studentů dosáhlo svými znalostmi a dovednostmi úrovně tzv. digitální kvalifikace, což je mezinárodní standard pro absolventy SŠ. Jako zpětnou vazbu z testování získala škola pro každý testovaný modul také seznam znalostí a dovedností, které žákům dělaly největší potíže. Podle dat z národního informačního systému pro ECDL testování WASET, dosahuje na běžných školách úrovně digitální kvalifikace pouze 30% žáků, na nejlepších školách je to mezi 85 až 90%. SŠAI Weilova proto může být s výkonem svých žáků opravdu spokojena. Celou tiskovou zprávu ke stažení najdete zde.
6. února 2014
MŠMT se v rámci své působnosti rozhodlo od 1. února 2014 akreditovat „počítačové“ kurzy pro oblast rekvalifikací podle nových pravidel. Nově budou akreditovány kurzy ve dvou úrovních obtížnosti, a sice podle programů ECDL Core a ECDL Advanced. Příslušný dokument je zveřejněn na stránkách MŠMT.
V rámci programu ECDL Core, který je zaměřen na nejširší veřejnost, budou nově akreditovány kurzy, které pokrývají vedle „klasických“ oblastí (modulů) také následující oblasti využití ICT:
  • Úpravy digitálních obrázků (M9)
  • Tvorba webových stránek (M10)
  • Bezpečné používání informačních technologií (M12)
  • Plánování projektů (M13)
  • Spolupráce a výměna informací na internetu (M14)
V rámci programu ECDL Advanced, který je zaměřen na kvalifikovanější veřejnost, budou nově akreditovány čtyři pokročilé moduly, a sice:
  • Pokročilé zpracování textu (AM3)
  • Pokročilá práce s tabulkami (AM4)
  • Pokročilé použití databází (AM5)
  • Pokročilé prezentace (AM6)
Úřady práce tak dostanou možnost velmi pružně reagovat na reálné požadavky trhu práce a potřeby nezaměstnaných a požadovat rekvalifikace v moderních a dobře uplatnitelných oblastech „počítačové gramotnosti“ a stejně tak v oblastech, které svou vyšší obtížností zakládají dobré předpoklady pro nalezení odpovídajícího uplatnění na trhu práce.
Informace o novinkách v oblasti ECDL můžete stáhnout zde.
4. února 2014
Iniciativa Digitální agenda 2020 je jednou z hlavních strategií EU 2020 a mimo jiné z ní vycházejí také doporučení pro priority programových období Evropského sociálního fondu. Skládá se ze 6 hlavních pilířů, mezi něž patří také Posílení digitální gramotnosti, elektronických dovedností a začlenění do informační společnosti.
Jedním z teoretických východisek tohoto pilíře je také studie Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks z roku 2012, která nabízí přehled vlastností dostupných systémů ICT vzdělávání. V tomto přehledu nechybí ani koncept ECDL, mezi jehož kvalitami je zmiňována nezávislost na programovém vybavení, celosvětová rozšířenost a aktualizace a vývoj konceptu neziskovou organizací.
Celou analýzu můžete stáhnout zde.
28. ledna 2014
O využití konceptu ECDL v rámci ověřování výsledků vzdělávání zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se zmiňuje PhDr. Radek Haubert ve svém příspěvku Hospodárná podpora moderního úřadu. Příspěvek byl publikován ve sborníku 20 let nezávislé kontroly v České republice a současně prezentován v roce 2013 v prostorách Senátu Parlamentu ČR na odborném semináři na téma Vývoj od systému státní kontroly k modernímu kontrolnímu úřadu, respektive Činnost a směřování nejvyšších kontrolních institucí v příštích letech.
Ve svém příspěvku doktor Haubert uvedl:" NKÚ se snaží o co největší využití informačních technologií. Chceme tak usnadnit a podporovat práci zaměstnanců, a to i mimo sídlo úřadu. A nejen v době jejich působení u kontrolované osoby, ale i v případech, kdy je možné pracovat z domova – například v případě dopravní kalamity, nemoci dítěte nebo třeba při povodních.
K efektivnímu využívání těchto technologií pak je nezbytná jejich praktická a teoretická znalost včetně následného ověření. Pro testování znalostí zaměstnanců v oblasti IT jsme zvolili evropský koncept ECDL. Nebudu předstírat, že testování bylo přijato zaměstnanci vřele a s nadšením, a i proto jsem rád, že celková úspěšnost zaměstnanců při testování je velmi vysoká. Neúspěšné pokusy se pohybují na hranici 4 %."
14. ledna 2014
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování databázi testů upravenou pro programové prostředí kancelářského balíku LibreOffice 4.x, a to pro moduly M3, M4 a M6 programu ECDL Core. Testovací střediska, která mají zájem o ECDL testování v tomto prostředí, si mohou přístup k databázi testů pro tuto platformu objednat u pracovníků kanceláře ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou.
19. listopadu 2013
Dne 29.10.2013 byla v rámci 15. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR projednávána problematika jednotných zkoušek ECDL. Příspěvek k tématu přednesla prezidentka České společnosti pro kybernetiku a informatiku a ECDL ČR, Prof. Olga Štěpánková a manažer ECDL ČR, Ing. Jiří Chábera. Cílem jednání bylo informovat členy Výboru o aktuálním stavu a budoucím vývoji mezinárodního konceptu ECDL, o současné situaci v oblasti počítačových znalostí a dovedností absolventů všech stupňů škol a o možnostech integrace konceptu ECDL do základního a středního školství v podobě systematického vzdělávání podle mezinárodních ECDL Sylabů a jednotných zkoušek. Usnesení z jednání najdete zde, dokument ke stažení ke k dispozici zde.
19. listopadu 2013
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní použití sadu testovacích úloh pro modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials) připravených podle nového Sylabu 1.0 „New". V této chvíli jsou k dispozici pouze pro testovací platformu založenou na Outlook 2010 + Internet Explorer, a to pod Windows XP, Vista, 7 a Windows 8, … klony pro další platformy budou následovat během několika týdnů.
1. listopadu 2013

Kancelář ECDL-CZ nabízí všem zájemcům o propagaci konceptu ECDL, počítačových znalostí a dovedností a vzdělávání této oblasti zdarma ke stažení kompletní sadu propagačních letáčků v provedení pro běžnou prezentaci i v podobě tiskových podkladů pro profesionální tisk.

Celkem 16 různých letáků v různých kombinacích oslovuje všechny běžné cílové skupiny (žáky a pedagogy základních, středních i vysokých škol, úřady práce, nezaměstnané a sociálně vyčleněné, zaměstnance a jejich zaměstnavatele).

Akreditovaná testovací střediska, která si nepřevzala základní balík těchto propagačních materiálů v průběhu národního semináře, tak mohou učinit dodatečně, po dohodě, v kanceláři ECDL, případně si tamtéž vyžádat zaslání vybraných materiálů proti úhradě nákladů spojených s přepravou. Zásoby tištěných propagačních letáčků jsou omezené.

Propagační letáčky by měly být používány účelně a osobně předávány žákům, studentům, rodičům, pedagogům, vedení škol, zaměstnancům, zaměstnavatelům, zástupcům úřadů práce, veřejných institucí a podobně, vždy však v souladu s etickými pravidly. Vkládání letáčků do domovních schránek nebo pohození ve veřejných prostorách není ani etické, ani ekonomické.

25. října 2013
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní použití sadu testovacích úloh pro modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials) připravených podle nového Sylabu 1.0 „New". V této chvíli jsou k dispozici pouze pro testovací platformu založenou na Windows 7 + Windows Explorer, … klony pro další platformy budou následovat během několika týdnů.
19. září 2013

18. září 2013 proběhl na půdě FEL ČVUT v Praze Národní informační seminář ECDL 2013. Téměř 200 zúčastněných si přišlo poslechnout přímo od zdroje, co znamená koncept "New ECDL" a jaké nové možnosti poskytuje vzdělávacím organizacím, školám, veřejné správě, personalistům, zaměstnavatelům, žákům, studentům, nezaměstnaným či sociálně vyčleněným osobám.

Prezentace Jiřího Chábery (ECDL-CZ) Národní informační seminář 2013 a Jakuba Christopha (ECDL Foundation Irsko) ECDL Foundation Prague presentation jsou všem zájemcům o počítačové vzdělávání a koncept ECDL k dispozici ke stažení ve formátu pptx, ppt nebo pdf (bez animací). Případné dotazy směřujte na kancelář ECDL-CZ.

20. srpna 2013

18. září 2013 Vás zveme na Národní informační seminář ECDL, který proběhne v areálu ČVUT v Praze. Přijďte si poslechnout přímo od zdroje, co znamená koncept "New ECDL" a jaké nové možnosti poskytuje vzdělávacím organizacím, školám, veřejné správě, personalistům, zaměstnavatelům, žákům, studentům, nezaměstnaným či sociálně vyčleněným. Předběžný program semináře najdete zde. Seminář je zdarma. Rezervujte si včas místo na adrese kancelar@ecdl.cz.

4. července 2013
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování z modulu M9 databázi testů upravenou pro programové prostředí Corel PHOTO-PAINT X4. Testovací střediska, která mají zájem nabízet zkoušky ECDL z modulu M9 v tomto programovém prostředí, si mohou testovací platformu objednat u pracovníků kanceláře ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou.
5. června 2013
Jsou absolventi českých škol digitálně kvalifikovaní, digitálně gramotní nebo negramotní?
S jakými počítačovými dovednostmi mají žáci nejčastěji potíže?
Jak lze využívat konceptu ECDL jako zpětné vazby pro výuku?
… aneb využití konceptu ECDL jako nástroje pro standardizaci výuky žáků všech oborů a typů škol, a to nejen v informatických předmětech. Příspěvek Ing. Chábery z Krajské konference věnované ICT v procesu edukace najdete zde. Článek pro sborník konference si můžete stáhnout zde.
27. března 2013

Jsou učitelé českých středních škol opravdu schopni efektivně využívat ICT?

S jakými počítačovými dovednostmi mají čeští učitelé nejčastěji potíže?
Jsou investice do technického a programového vybavení škol smysluplným přínosem pro výuku?

Na tyto a podobné otázky mohou pomoci odpovědět mezinárodní testy digitální gramotnosti a kvalifikace pedagogů středních škol. Výsledky jedné ze středních škol a dlouhodobé zkušenosti z odborné přípravy testerů mezinárodního konceptu ECDL z nejen řad učitelů informatiky, byly základem příspěvku, který v rámci konference Počítač ve škole 2013 přednesl Ing. Jiří Chábera. Prezentace ke konferenčnímu příspěvku je k dispozici zde. Článek pro sborník konference si můžete stáhnout zde.
13. března 2013

Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) vydalo rozsáhlou analýzu nástrojů mezinárodních kvalifikací a výstupů vzdělávání, jako jsou certifikáty a diplomy. Centrum Cedefop bylo založeno z iniciativy Evropské komise a dlouhodobě spolupracuje se statistickým úřadem EUROSTAT a s Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF).

Práce byla vytvořena za účelem zpřehlednění dostupných mezinárodních certifikačních programů a doporučení těch univerzálních. Koncept ECDL je zde jmenován jako nejrozšířenější a nejznámější nástroj ověřování výsledků vzdělávání, který funguje nezávisle na konkrétních programových produktech. Studie, která má za cíl podpořit iniciativy Evropský kvalifikační rámec (EQF) a Evropská klasifikace dovedností/kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO), dále pro oblast ICT jmenuje certifikační nástroje Microsoft a Cicso. Originál studie je ke stažení zde.

12. března 2013

Koncept ECDL je stále více využíván v oblasti rekvalifikačních kurzů pořádaných Úřady práce, často v rámci projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu (ESF). Považujeme za správné, že na závěr rekvalifikačních kurzů je používána tato celosvětově jednotná a nezávislá metoda, která umožňuje nejen objektivně změřit, zda se absolventi naučili to, co bylo potřeba, ale také zda nebyly finanční prostředky vynaloženy zbytečně. Možnost srovnávat a vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých skupin absolventů rekvalifikačních kurzů, stejně tak jako kvalitu vzdělávacích organizací, je pro Úřady práce bonusem. Rekvalifikační kurz Počítačová gramotnost (dle sylabu ECDL) je akreditovaný MŠMT a zakončený objektivní standardizovanou zkouškou ECDL. Úspěšný absolvent může kromě osvědčení o rekvalifikaci také získat některý z mezinárodních certifikátů ECDL, který je uznáván školami, zaměstnavateli a institucemi po celém světě.

Rekvalifikační kurzy jsou realizovány různými akreditovanými testovacími středisky ECDL na základě výběrových řízení. Jeden příklad za všechny: Společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. v letošním roce proškolí a otestuje 200 klientů Úřadu práce v Libereckém kraji v rámci projektu S počítačem na trh práce, současně v rámci programu Krátce bez práce krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami bude proškoleno a otestováno 60 osob. Zároveň probíhají rekvalifikační kurzy v Olomouci a Plzeňském kraji, kurzy budou zakončeny zkouškou ECDL v rozsahu čtyř (ECDL Start) nebo sedmi oblastí (ECDL Core) práce s ICT.

17. ledna 2013
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování z modulu M7 databázi testů upravenou pro programové prostředí IBM Lotus Notes 8.5. Toto programové vybavení využívají některé instituce státní správy, ale i větší komerční společnosti. Testovací střediska, která mají zájem nabízet zkoušky ECDL z modulu M7 na této testovací platformě, si mohou aktivovat přístup k této QTB u pracovníků kanceláře ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou. Poděkování za spolupráci při úpravách QTB pro Lotus Notes patří zaměstnancům společnosti Veletrhy Brno, a.s..
8. ledna 2013
Kancelář ECDL-CZ připravila pro akreditovaná testovací střediska a testery ECDL dokument, který shrnuje problematiku elektronické distribuce databáze testů QTB a který mimo jiné obsahuje popis postupu práce s informačním systémem WASET. Dokument ve formátu pdf je ke stažení zde.
26. listopadu 2012
Dne 20. listopadu 2012 jsme obdželi potvrzení o uzavření auditu ze strany ECDL Foundation. Audit probíhal od června 2012 a podíleli se na něm všichni pracovníci ECDL Česká republika. Z výstupní zprávy auditu vyplývá, že naše kancelář správně plní požadavky a dodržuje mezinárodně platné standarty ECDL.
31. října 2012
I tento rok bylo možné v rámci oblíbeného veletrhu Profesia Days absolvovat cvičné testy ECDL zdarma. V době trvání veletrhu, tedy ve dnech 24.-25.10.2012 se u stánku vzdělávací firmy S-COMP tvořily fronty zájemců o otestování svých znalostí. Největší zájem byl tradičně o zjištění úrovně znalostí a dovedností v oblastech práce s textovým editorem a tabulkovým procesorem. Celkem testy absolvovalo přibližně 120 uchazečů a jejich úspěšnost byla asi 80%.
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena