Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Doporučené profily vhodné pro každého

Mezinárodní koncept ECDL je vzdělávací a certifikační systém zaměřený především na přenositelné digitální kompetence běžných uživatelů digitálních technologií. Jednotlivé tematické oblasti, které koncept ECDL pokrývá, jsou nazývány moduly. Pro každý modul existuje volně dostupný ECDL sylabus, který zcela konkrétně specifikuje vzdělávací obsah. Sylaby jsou pravidelně aktualizovány a reflektují změny ve vývoji a užívání digitálních technologií, a to zejména s ohledem na trh práce.

Koncept ECDL umožňuje kombinovat jednotlivé moduly, resp. sylaby tak, aby společně tvořily profil digitálních znalostí a dovedností přizpůsobený potřebám či schopnostem různých sociálních či profesních skupin. Všechny profily mohou být zakončeny mezinárodně uznávanou zkouškou. Níže uvádíme některé doporučované profily.

Profily pro začátečníky a digitální začleňování

Osoby ohrožené digitálním vyloučením

Samostatný program s jedním modulem vyvinutý a určený pro osoby, které mají nízké povědomí o využívání počítače a internetu a často mají pouze přibližnou představu o tom, k čemu počítače a internet slouží. Vzdělávací program má předepsaný věcný obsah i formu vzdělávání a může být zakončen velmi jednoduchou asistovanou mezinárodně uznávanou zkouškou. Doporučený rozsah vzdělávání je 30 až 50 hodin. e-Citizen

Uchazeči bez jakýchkoli zkušeností a zaměření, dlouhodobě nezaměstnaní

Jednoduchý profil určený pro osoby bez základních zkušeností s využíváním počítače nebo pro dlouhodobě nezaměstnané. Tento profil je také vhodný pro absolventy základních škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 40 hod/modul. M2 Počítač a soubory, M7 Internet a komunikace

Uchazeči s minimálními zkušenostmi

Základní profil pro osoby, které mají omezené zkušenosti práce s digitálními technologiemi, především s počítačem, a současně je potřebují alespoň částečně využívat, zejména pro komunikaci a vyhledávání informací na internetu. Profil je vhodný pro absolventy základních škol a odborných učilišť. Doporučený rozsah vzdělávání je 35 hod/modul. M2 Počítač a soubory, M7 Internet a komunikace, M3 Zpracování textu

Profily pro běžné uživatele digitálních technologií

Osoby zdravotně postižené

Profil je vhodný pro osoby fyzicky zdravotně postižené (konkrétní typ zdravotního postižení prosím konzultujte). Doporučený rozsah vzdělávání je 40 hod/modul, v závislosti na druhu postižení i více. M7 Internet a komunikace, M4 Práce s tabulkami, M5 Použití databází, M14 Spolupráce na internetu

Matky po rodičovské dovolené

Profil je určený typicky pro matky po rodičovské dovolené, které se chtějí znovu úspěšně začlenit do pracovního procesu. Profil je vhodný také pro absolventy středních škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 20 hod/modul. M2 Počítač a soubory, M7 Internet a komunikace, M3 Zpracování textu, M4 Práce s tabulkami, M14 Spolupráce na internetu

Živnostníci, drobní podnikatelé,…

Profil určený všem, kteří využívají digitální technologie především jako nástroj pro komunikaci a sdílení informací potřebných pro své podnikání. Profil je vhodný nejen pro absolventy základních škol a odborných učilišť. Doporučený rozsah vzdělávání je 30 hod/modul. M2 Počítač a soubory, M7 Internet a komunikace, M14 Spolupráce na internetu

Prodejci, pracovníci obchodu a služeb, pracovníci marketingu, obchodní zástupci,…

Profil pro osoby, které digitální technologie využívají jako nástroj pro komunikaci a podporu obchodu a služeb a již mají základní dovednosti pro práci s počítačem a internetem. Profil je vhodný pro absolventy středních škol a odborných učilišť. Doporučený rozsah vzdělávání je 25 hod/modul. M7 Internet a komunikace, M3 Zpracování textu, M4 Práce s tabulkami, M6 Prezentace, M12 Bezpečné používání IT

Úředníci, odborní referenti, asistenti, sekretářky, administrativní pracovníci,…

Profil vhodný pro všechny profese, jejichž součástí jsou běžné administrativní činnosti, práce s textem a tabulkami a u kterých se hodí získání základů pro práci s projekty. Profil je vhodný pro absolventy středních a vyšších odborných škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 20 hod/modul. M2 Počítač a soubory, M7 Internet a komunikace, M3 Zpracování textu, M4 Práce s tabulkami, M13 Plánování projektů, M12 Bezpečné používání IT

Technici, operátoři, členové projektových týmů, organizačně techničtí pracovníci,…

Profil vhodný pro takové profese, které jsou technicky zaměřené a vyžadují především práci s daty a informacemi. Profil předpokládá dostatečné výchozí znalosti a dovednosti práce s digitálními technologiemi. Profil je vhodný pro absolventy středních a vysokých škol. Doporučený rozsah vzdělávání je 25 hod/modul. M4 Práce s tabulkami, M5 Použití databází, M13 Plánování projektů, M14 Spolupráce na internetu, M12 Bezpečné používání IT

Čerství absolventi středních škol a odborných učilišť

Profil určený typicky absolventům středních škol a odborných učilišť, kteří nemají dostatečné znalosti a dovednosti, odpovídající rozsahu programu ECDL Core a které trh práce očekává. Doporučený rozsah vzdělávání je 20 hod/modul. M3 Zpracování textu, M4 Práce s tabulkami, M5 Použití databází, M6 Prezentace, M9 Úpravy obrázků, M10 Webové stránky, M12 Bezpečné používání IT

Profily pro pokročilé využívání digitálních technologií

Administrativní a referentské pozice

Profil určený pokročilým uživatelům digitálních technologií, u nichž jsou vyžadovány profesionálnější výsledky, zejména obtížnější zpracování textů a prezentací. Profil předpokládá výchozí znalosti a dovednosti práce s digitálními technologiemi v rozsahu programu ECDL Core. Doporučený rozsah vzdělávání je pro absolventy vysokých škol alespoň 30 hod/modul, pro absolventy SŠ a VOŠ může být i vyšší. AM3 Pokročilé zpracování textu, AM6 Pokročilá prezentace

Technické a odborné pozice

Profil určený pokročilým uživatelům digitálních technologií, u nichž je vyžadováno náročnější zpracování dat a informací. Profil předpokládá výchozí znalosti a dovednosti práce s digitálními technologiemi v rozsahu programu ECDL Core. Doporučený rozsah vzdělávání je pro absolventy vysokých škol alespoň 30 hod/modul, pro absolventy SŠ a VOŠ může být i vyšší. AM4 Pokročilá práce s tabulkami, AM5 Pokročilé databáze

Vedoucí a projektové pozice

Profil vhodný pro osoby, u nichž je vyžadováno řízení a rozhodování s využitím digitálních technologií. Profil předpokládá výchozí znalosti a dovednosti práce s digitálními technologiemi v rozsahu programu ECDL Core. Doporučený rozsah vzdělávání je pro absolventy vysokých škol alespoň 30 hod/modul, pro absolventy SŠ a VOŠ může být i vyšší. AM3 Pokročilé zpracování textu, AM4 Pokročilá práce s tabulkami, AM6 Pokročilá prezentace

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena